Etusivu » Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on joukko pieniä tekoja

Jaa sivu:

Kainuun liikunta ry. yhdisti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, eikä erillisten suunnitelmien tekemisestä edes keskusteltu.

– Olisi ollut raskasta vetää rinnakkain tai peräkkäin kaksi suunnitteluprosessia käytännössä samojen toimijoiden kesken. Suunnitelmien yhdistäminen on varmasti ollut kaikille hyvä tapa toimia, sanoo Kainuun Liikunnan aluejohtaja Teemu Takalo.

Kainuun Liikunnassa suunnitelman tekoprosessi vuosiksi 2017–2018 käynnistyi jo syksyllä 2015. Erillistä tasa-arvoryhmää ei nimetty vaan suunnittelusta vastasi Kainuun Liikunnan hallituksen, henkilöstön, jäsenyhdistysten sekä kuntien edustajista koostuva suunnitteluryhmä. Se aloitti työskentelynsä tammikuussa 2016 ja kokoontui vuoden aikana yhteensä kolme kertaa. Työryhmän tukena oli ulkopuolinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiantuntija.

Kainuun Liikunta ry:n jäseniä ovat Kainuun kunnat, Vaala, kainuulaiset urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset.

Kainuun Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman pohjana toimivat järjestön jäsenyhteisöille, hallitukselle ja henkilöstölle tehty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen kartoitus sekä henkilöstölle viimeksi vuonna 2016 tehty työilmapiirikartoitus.

– Lisäksi suunnitelman taustaksi käytiin henkilöstön kesken vapaamuotoisia keskustelua yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta organisaation toiminnassa sekä siihen liittyvistä kehittämistarpeista, Teemu Takalo kertoo.

Kainuun Liikunnan suunnitelmassa kehittämiskohteita ovat seuraavat asiat:

  • Vähävaraisten perheiden ja yksilöiden huomioiminen järjestön toiminnassa.
  • Jäsenyhteisöjen osallistuminen järjestön toiminnan kehittämiseen.
  • Ikäihmisten huomioiminen toiminnassa.
  • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen hallituksen kokoonpanossa.

Suunnitelmasta on tiedotettu.

– Työpaikalla suunnitelma on käyty läpi henkilöstöpalaverissa, ja siihen palataan aina toiminnan suunnittelun ja raportoinnin yhteydessä.  Jäsenyhteisöillemme suunnitelmasta tiedotettiin jo syyskokouksessa, jolloin järjestön jäsenyhteisöt sen hyväksyivät, Takalo sanoo.

Takalon mukaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on joukko pieniä tekoja, jotka pitävät aiheen jatkuvasti esillä toimijoiden mielissä ja mediassa.

– Olemme pystyneet vaikuttamaan muun muassa hallituksemme kokoonpanoon siten, että hallituksen jäsenissä naisten ja soveltuvan liikunnan edustajien määrä on kasvanut.
– Olemme ottaneet Kainuun Urheilugaalassa palkintokategoriaan mukaan maakunnallisen liikunnan yhdenvertaisuuspalkinnon, joka sisältää myös tasa-arvon edistämisen. Lisäksi olemme edistäneet toiminnassamme muun muassa maahanmuuttajien ja vähävaraisten liikuntamahdollisuuksia, Takala kertoo.

Takalan mukaan Kainuun Liikunnassa ei ole tasa-arvon suhteen ongelmia.

– Työyhteisössä sukupuolijakauma on tasapainoinen, ja palkkaus on tasapuolista. Myöskään työtehtäviä ei ole jaettu sukupuolen, vaan osaamisen mukaan.

Takala sanoo, että suunnitelman tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta paitsi Kainuun Liikunnan toiminnassa, niin myös yleisesti koko kainuulaisessa liikunta- ja urheilukentässä.

Scroll to Top